Poskytované vyšetrenia:

Cieľom neštátneho zdravotníckeho zariadenia CARDIOCONSULT je poskytovať v profesionálom prostredí vysoko kvalitnú a špecializovanú ambulantnú starostlivosť s ťažiskom v odbore kardiológia a angiológia. Tomuto cieľu sme podriadili aj nadštandardné vybavenie pracoviska, ktoré umožňuje komplexnú neinvazívnu kardiologickú a angiologickú diagnostiku a zahrňuje nasledovné vyšetrovacie metódy:

Laboratórne odbery

So zameraním na kardiovaskulárny rizikový profil.

12-zvodová elektrokardiografia (EKG)

Patrí k základnej diagnotike a je súčasťou každého kardiologického vyšetrenia. Ide o záznam elektrickej činnosti srdca.v kľudovej ležiacej polohe pacienta.

24-48 hodinové EKG (tzv. EKG Holter)

Snímanie elektrickej aktivity srdca. Pacientovi sa pripevní na hrudník pomocou samolepiacich elektród malé snímacie zariadenie, ktoré zaznamenáva EKG. Realizuje sa najmä pri podozrení na srdcovú arytmiu.

Bicyklová záťažová elektrokardiografia (tzv. ergometria)

Stupňujúca sa záťaž na stacionárnom bicykli pri súčasnom snímamí 12 zvodového EKG a meraní krvného tlaku. Vykonávajú sestra aj lekár. Realizuje sa najmä pri podozrení na ischemickú chorobu srdca.

Ambulantné 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi (tzv. tlakový Holter)

Pacient si odnesie na 24 hodín domov prístroj, ktorý manžetou upevnenou na ramene automaticky meria krvný tlak. Cez deň každých 15 minút, v noci každých 30 minút. Realizuje sa pri podozrení na vysoký krvný tlak, alebo na overenie účinnosti liečby hypertenzie.

Echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie srdca)

Podobne ako EKG patrí k zíkladnej diagnostike. Vypovedá o veľkosti a funkcii dutín srdca, hrúbke srdcového svalu, funkcii chlopní, rozmere veľkých ciev, stave osrdcovníka a pohrudničných dutín.

Kontrola funkcie a programovanie trvalých kardiostimulátorov a defibrilátorov (ICD)

Ako aj prístrojov na resynchronizačnú liečbu (tzv. CRT) - ako jediné ambulantné zariadenie v SR s komplexným prístrojovým vybavením na kontrolu funkcie všetkých implantovaných elektroimpulzogenerátorov. Vykonáva vysokošpecializovaný tím lekárov - arytmológov.