Anatómia, fyziológia a šelest

Anatómia

Srdce je dutý svalový orgán, ktorého úloha je pumpovať krv do všetkých častí ľudského tela. Jeho veľkosť zodpovedá orientačne veľkosti zovretej päste a váži 200-425 gramov. Je umiestnené medz pľúcnymi krídlami, približne v strede hrudníka za hrudnou kosťou. V hrudníku je uložené v ochranom obale, ktorý sa nazýva perikard. Steny sú tvorené špeciálnou, vysoko výkonnou svalovinou, tzv. myokard, ktorá sa dokáže neúnavne rytmicky zmršťovať a relaxovať počas celého ľudského života. Srdce sa delí na nízkoodporovú pravú časť, ktorá má 2 oddiely - pravú predsieň a pravú komoru a vysokoodporovú ľavú časť, pozostáva z ľavej predsiene a ľavej komory. Predsiene sú od komôr oddelené srdcovými chlopňami, ktorých úloha je zabezpečiť jednosmerný tok krvi (ako ventily v potrubí) Do pravej predsiene priteká odkysličená krv žilovým systémom z celého tela (cez hornú a dolnú dutú žilu). Cez trikuspidálnu chlopňu krv ďalej preteká do pravej komory, odkiaľ je vypudená cez pľúcnicovú chlopňu do pľúcnice a ďalej do pľúc, kde sa okysličí. Po okysličení sa krv zbiera do 4 pľúcnych žíl, ktoré ústia do ľavej predsiene. Odtiaľ okysličená krv putuje cez mitrálnu chlopňu do silnej ľavej komory, ktorá ju pumpuje cez aortálnu chlopňu do najväčšej cievy v organizme - aorty a z nej menšími do celého organizmu.

Fyziológia

Fungovanie organizmu závisí od nepretržitého prísunu krvi s kyslíkom a živinami do tkanív tela. Krv prúdi v uzavretom cievnom systéme. Jeho celková dľžka vrátane najtenších vlásočníc je impozantná a dosahuje u dospelého človeka asi 100 - tisíc kilometrov. Súčasne tento systém zabezpečuje aj odvádzanie nepotrebných splodín. Srdce, ako centrálny orgán zabezpečuje nepretržitý krvný obeh. Zmrštenie, čiže kontrakcia srdcového svalu, počas ktorej sa krv zo srdca vypudzuje sa nazýva systola. Uvoľnenie, čiže relaxácia srdcového svalu, počas ktorej krv vteká do srdca sa nazýva diastola Dospelé srdce pumpuje denne takmer 8 tisíc litrov krvi.

Šelest

U dospelého človeka je šelest abnormálny zvuk, ktorý vytvára krvný tok cez chorobne zmenené srdcové chlopne, alebo komory. Ak lekár zachytí šelest, doporučuje sa konzultácia u kardiológa. Mnohé prípady vyžadujú len sledovanie v pravidelných intervaloch, avšak v niektorých prípadoch, aj sa jedná o vážne poškodenie, je potrebné chirurgické riešenie. Každý človek so šelestom by mal pred zákrokom upozorniť zubára, resp. iného lekára, že má pred plánovanou procedúrou užiť antibiotiká ako prevenciu bakteriálnej endokarditídy.