Hypertenzia

Čo je hypertenzia?

Hypertenzia je odborný lekársky termín pre vysoký krvný tlak. Krvný tlak je tlak krvi v cievach, resp. sila, ktorou srdce pumpuje krv do ľudského tela. Nie je to konštantná, ale premenlivá hodnota, ktorá sa mení v závislosti od činnosti. Napríklad počas fyzickej aktivity krvný tlak stúpa a počas spánku klesá.

Vysoký krvný tlak patrí v dnešnej dobe k najčastejším poruchám zdravia populácie – trpí ním až 24% ľudí. Výskyt hypertenzie stúpa s vekom a v strednom veku má až polovica populácie vysoký krvný tlak. Toto ochorenie dlhú dobu obvykle nespôsobuje vôbec žiadne príznaky.

Prebieha nepozorovane a často nenúti pacienta ani k návšteve lekára. Len veľmi zriedka môže spôsobovať bolesti hlavy, nevoľnosť, alebo poruchy videnia. Veľmi často ostáva diagnóza hypertenzie aj niekoľko rokov nepoznaná a správna diagnóza sa stanoví až pri vzniku závažných komplikácií. Komplikácie hypertenzie však patria medzi významné príčiny úmrtia a invalidity. Hypertenzia je dôležitým rizikovým faktoromaterosklerózy, zvyšuje riziko cievnych ochorení mozgu, srdcového infarktu, srdcového zlyhania, obličkových komplikácií. Neliečená hypertenzia skracuje očakávanú dľžku života.

Preto je dôležité, aby ošetrujúci lekár pri prehliadkach pravidelne meral pacientovi krvný tlak. Normálny krvný tlak v sede a v pokoji je nižší ako 140/90 mmHg. Definícia hypertenzie podľa WHO (World Health Organisation – Svetová zdravotnícka organizácia) z roku 1993 je hodnota krvného tlaku vyššia ako 140/90 mmHg, ktorý sa zistí opakovane, t.j. aspoň 2x pri troch časovo na sebe nezávislých meraniach.

V histórii nachádzame mnoho slávnych osobností, ktorí mali hypertenziu a tá bol príčinou ich smrti. Spomeniem napríklad slávneho L. van Beethovena, Ch. Chaplina, F.D. Roosevelta, či J.V.Stalina.

História liečby hypertenzie je však oveľa kratšia. Účinná liečba je známa vlastne len posledných 50 rokov. Dnes však už existuje množstvo moderných a účinných liekov na znižovanie krvného tlaku z rôznych skupín s rôznymi mechanizmami účinku, ktoré sa môžu vhodne dopĺnať. Aj vo vyspelých krajinách žiaľ platí, že len polovica chorých s hypertenziou sa lieči, no len polovica z nich sa lieči správne. Najčastejšou chybou býva prerušenie liečby po dosiahnutí normalizácie hodnôt tlaku.

Vysoký krvný tlak totiž nie je možné vyliečiť (pozor: hypertenzia nie je angína!), ale je možné ho veľmi úspešne dlhodobo kontrolovať a tým predchádzať už spomenutým život ohrozujúcim komplikáciám.

Existuje celý rad spôsobov úpravy životosprávy, ktoré pacient môže urobiť a ktoré pomôžu znížiť krvný tlak. Patrí medzi ne predovšetkým obmedzenie prívodu kuchynskej soli, u obéznych ľudí redukcia hmotnosti, pravidelný aeróbny fyzický tréning – odporúča sa aj zdanlivo celkom obyčajná, ale pravidelná rýchla chôdza (celkovo aspoň 4 hodiny týždenne), úprava nadmerného konzumu alkoholu, zákaz fajčenia, dostatok odpočinku.

Ak lekár zistí pacientovi hypertenziu, vždy ho poučí o úprave životosprávy. Často však pri jej nedostatočnom dodržiavaní, alebo pri závažnejšej hypertenzii ordinuje lekár lieky na zníženie krvného tlaku. V zmenách životosprávy je samozrejme potrebné pokračovať aj vtedy, ak pacient súčasne užíva lieky na hypertenziu.

U viac ako 2/3 pacientov nevystačíme s jedným liekom ale je potrebné kombinovať viaceré liečivá. Liečba hypertenzie je spravidla doživotná, pričom neovplyvňuje negatívne kvalitu života – moderné lieky majú len zriedkavo nežiadúce účinky. Účinná liečba, ktorá vedie k normalizácii krvného tlaku dokázateľne významne zlepšuje prognózu a dľžku života pacientov s hypertenziou.