Náš tím

MUDr. Katarína Hatalová, PhD.

Internista - kardiológ

Promovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v r. 1992.

Po skončení univerzity pracovala 1,5 roka vo Francúzsku na kardiologickom oddelení, po návrate na intenzívnom oddelení Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb Podunajské Biskupice. Od r. 1995 do r. 2017 pôsobila súčasne v ÚKVCH, resp. NÚSCH (Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave).

Od r. 2004 pôsobí ako vedúci lekár ambulancie Cardioconsult, s.r.o Atestácie v oboroch vnútorné lekárstvo, kardiológia a všeobecné lekárstvo

Venuje sa neinvazívnej kardiológii vrátane arytmológie, kontrolám kardiostimulátorov a defibrilátorov

Jazykové schopnosti: nemecký, anglický, francúzsky, ruský jazyk

 

Kateřina Kubincová

Zdravotná sestra

Po ukončení zdravotnej školy v r. 1989, pôsobila ako zdravotná sestra na Neurologickej klinike v Ružinove, neskôr na NÚSCH. Od r. 2004 v Cardioconsult, s.r.o.