CARDIOCONSULT, s.r.o.

Naším cieľom je poskytovať kvalitnú, individualizovanú a medzinárodným štandardom zodpovedajúcu špecializovanú kardiologickú ambulantnú starostlivosť.

Nadštandardnosť nášho zariadenia sa premieta do viacerých oblastí, ktoré sa bezprostredne dotýkajú každého pacienta

CARDIOCONSULT, s.r.o. je jedna z najmodernejších a najlepšie vybavených slovenských ambulancií.

V našej ambulancii pracujú zdravotníci, ktorých dobré meno poznajú u nás i v zahraničí.