Personálne obsadenie

Vysoko kvalifikovaným tímom lekárov s mnohoročnými skúsenosťami v odbore vnútorné lekárstvo - kardiológia. Naše odborné lekárske služby poskytujeme podľa potreby aj vo viacerých svetových jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština). Aj najkomplexnejšie kardiologické problémy sme na základe rozsiahlych osobných kontaktov podľa potreby schopní riešiť konzultáciami s poprednými odborníkmi doma i v zahraničí.

Prístrojové vybavenie

Nášho pracoviska dovoľuje bez zbytočných prieťahov a v najvyššej dostupnej kvalite realizovať komplexnú neinvazívnu diagnostiku srdcovo-cievnych ochorení.

Organizačný komfort

pre pacienta (telefonický objednávací systém s vymedzením presného termínu vyšetrenia, komplexné riešenie pacientovho zdravotného problému, telefonická konzultácia v prípade akútnych ťažkostí , prepojenie na špičkové slovenské pracovisko – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

Zmluvní partneri: